Suť

Co smím dát mezi suť k odvozu?

Jakékoliv stavební materiály, kromě nebezpečných odpadů (eternit).

Mohou být jak použité (otlučená omítka ze zdi, kusy cihel a obkladů), tak nepoužité (zbylé dlaždičky z rekonstrukce, atd.)

Zbylo mi ze stavby několik pytlů malty, cihel, dlaždiček, nebo jiného stavebního materiálu. Odvezete to také?

Ano, zvolte druh „suť“ a zadejte objem materiálu k odvozu.