Kovy

Co smím dát mezi kovy k odvozu?

Jakékoliv kovové výrobky a obaly, kromě autodílů. Mohou to být například plechovky, hrnce, různé plechy, sušák na prádlo, garnýže, ale i stará kamna, plechový sud, role pletiva, či zahradní kolečko.