Evidence odpadů

Dle Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. je každý původce odpadu povinen vést průběžnou evidenci. 

Původcem odpadu je každý, při jehož činnosti vzniká odpad.

Pokud objednáváte odvoz odpadu přes Vynes koš jako právnická osoba, podnikatel nebo živnostník, tak Vám na požádání zašleme dokumenty potřebné k vedení evidence. Své požadavky posílejte na email evidence@vyneskos.cz.